Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D

(2023)
#Đấu La Đại Lục
Nội dung phim

Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D, 2023 53/??

Nơi này không có ma pháp, không có đấu khí, không có võ thuật, lại có võ hồn. Sau khi Đường Môn được sáng lập hơn vạn năm trên đại lục Đấu La, Đường Môn suy thoái. Một thế hệ anh tài trời sinh xuất thế, Sử Lai Khắc Thất Quái đời mới liệu có thể trọng chấn Đường Môn, viết nên một khúc nhạc về Tuyệt Thế Đường Môn?