Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D

Douluo Dalu II: Jue Shi Tang Men (2023)
#Đấu La Đại Lục

Lịch chiếu: thứ 7

Nội dung phim

Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D, Douluo Dalu II: Jue Shi Tang Men 2023 58/?? 3D

Nơi này không có ma pháp, không có đấu khí, không có võ thuật, lại có võ hồn. Sau khi Đường Môn được sáng lập hơn vạn năm trên đại lục Đấu La, Đường Môn suy thoái. Một thế hệ anh tài trời sinh xuất thế, Sử Lai Khắc Thất Quái đời mới liệu có thể trọng chấn Đường Môn, viết nên một khúc nhạc về Tuyệt Thế Đường Môn?