Lịch ChiếuTên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tán Tu Chi Vương
 3. Nghịch Thiên Chí Tôn
 4. Vạn Giới Tiên Tung
 5. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 6. Vô Thượng Thần Đế
 7. Kiếm Vực Phong Vân
 8. Độc Bộ Tiêu Dao
 9. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 3. Yêu Thần Ký
 4. Thánh Tổ
 5. Thần Long Tinh Chủ
 6. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 7. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 8. Võ Thần Chúa Tể
 9. Vạn Giới Độc Tôn
 10. Đan Đạo Chí Tôn
 11. Độc Bộ Vạn Cổ
 12. Linh Kiếm Tôn
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Ám Hà Truyện
 3. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 4. Chân Võ Đỉnh Phong
 5. Tây Hành Kỷ Phần 5
 6. Kiếm Tiên Ở Đây
 7. Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Sư Huynh À Sư Huynh
 3. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 4. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 5. Vạn Giới Tiên Tung
 6. Cái Thế Đế Tôn 3D
 7. Kiếm Vực Phong Vân
 8. Vạn Giới Chí Tôn
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Vĩnh Sinh: Khí Tráng Sơn Hà
 4. Bách Luyện Thành Thần 3D
 5. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 6. Nghịch Thiên Chí Tôn
 7. Đan Đạo Chí Tôn
 8. Độc Bộ Vạn Cổ
 9. Vô Thượng Thần Đế
 10. Linh Kiếm Tôn
 11. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 12. Thần Võ Thiên Tôn
Thứ 7
 1. Tru Tiên
 2. Phàm Nhân Tu Tiên
 3. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 4. Yêu Thần Ký
 5. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 6. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 7. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 8. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 9. Vạn Giới Độc Tôn
 10. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 11. Thần Long Tinh Chủ
 12. Kiếm Tiên Ở Đây
 13. Chân Võ Đỉnh Phong
 14. Băng Hoả Ma Trù
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Tiểu Binh Truyền Kỳ
 4. Nhất Thế Chi Tôn
 5. Võ Thần Chúa Tể
 6. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 7. Vạn Giới Chí Tôn
 8. Cái Thế Đế Tôn 3D
 9. Tuyệt Thế Võ Hồn