Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu

(2022)

Phim được cập nhật vào Thứ 7 hàng tuần

Nội dung phim

Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, 2022 45/??

Pháp Hoa là Pháp Vực ưu tú nhất thiên tài, hắn sinh hoạt tại Pháp Vực, tuân thủ trật tự, hợp lễ nghi, am hiểu thống ngự, khống chế pháp điển. Lam Ca là Lam Vực ưu tú nhất thiên tài, hắn sinh hoạt tại Lam Vực, tôn trọng tự do, tự do tự tại, am hiểu chiến đấu, khống chế nguyên tố.