Hitori no Shita: The Outcast ss3 – Kẻ Ngoại Đạo phần 3

Nhất nhân chi hạ phần 3
#Kẻ Ngoại Đạo #Nhất Nhân Chi Hạ
Loading server...
Nội dung phim

Hitori no Shita: The Outcast ss3 - Kẻ Ngoại Đạo phần 3, Nhất nhân chi hạ phần 3 08/08

Sau la thiên đại tiếu, Vương Dã bị Võ Đang xoá tên phải trở về nhà, lại bởi vì thân mang "Bát kỳ kỹ - Phong Hậu Kỳ Môn" bị người khác nhòm ngó, cả người trong nhà cũng bị theo dõi.

Vương Dã vạn bất đắc dĩ, theo lời đề nghị của bằng hữu Gia Cát Thanh nhờ công ty "Na Đô Thông" giúp đỡ, Trương Sở Lam mang theo Phùng Bảo Bảo đến đây phá án.

Trương Sở Lam sẽ làm thế nào để giúp Vương Dã tìm ra kẻ đứng sau? Gia Cát Thanh cùng Vương Dã sẽ thể hiện ra sao? Kẻ nhòm ngó "bát kỳ kỹ" rốt cuộc là ai?