Tần Thời Minh Nguyệt: Thiên Hành Cửu Ca

#Tần Thời Minh Nguyệt
Nội dung phim

Tần Thời Minh Nguyệt: Thiên Hành Cửu Ca,

Thiên Hành Cửu Ca là một phần ngoại truyện của Tần Thời Minh Nguyêt, xoay quanh nhân vật Hàn Phi, chuyện xưa giữa Hàn Phi với Vệ Trang, Trương Lương thời thiếu niên, ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài nhân vật khác. Bối cảnh diễn ra trước phần chính Tần Thời Minh Nguyệt và phần ngoại truyện Không Sơn Điểu Ngữ.