Trò Chơi Vực Sâu

The Abyss Game | Thâm Uyên Du Hí (2023)
Loading server...
Nội dung phim

Trò Chơi Vực Sâu, The Abyss Game | Thâm Uyên Du Hí 2023 16/16

Trọng sinh vào trong một thế giới trò chơi vừa quỷ dị vừa tàn khốc. Cậu chỉ có hai lựa chọn: Thôn tính, hoặc bị cắn nuốt.Nhưng mà, sức mạnh này của nhân loại có thể xây dựng thế giới được không?