Thể loại: HH 3D, Hoạt Hình Trung Quốc

Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn Tập 6 , Bu Si Bu Mie Zhi Shao Nian Chu Shan 2023

Trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, cho dù hồn phi phách tán, linh thức ta vẫn tồn tại, chiến muôn đời luân hồi, cho dù lục đạo vô thường, ta y nguyên vĩnh sinh! Thiên đạo! Thiên đạo! Thiên đã mất đạo, cần gì thuận thiên, đạo vừa chết, ma ứng sinh! Một cái được xưng là ma nhân, vì sinh tồn mà đau khổ giãy dụa, cuối cùng đi lên con đường chiến thiên......