Thất Giới Đệ Nhất Tiên

(2022)

Phim được cập nhật vào thứ 5, thứ 6 hàng tuần

Nội dung phim

Thất Giới Đệ Nhất Tiên, 2022 120/??

Thiếu niên Lương Tịch xem bói mưu sinh, vì một lần thiện tâm nhất thời mà cứu tiên nhân Vũ Văn Thanh Dương, được tiên nhân truyền thụ vạn năm chân lực cùng với Phiên Thiên ấn, từ đó bước lên con đường tu chân.